Privacy:

Alle aan PakketShop verstrekte informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De PakketShop zal nimmer zonder toestemming danwel zonder wettelijke verplichting daartoe gegevens van klanten aan derden verstrekken. De verstrekte klantenbestanden zullen uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel worden aangewend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Terug naar de Startpagina Neem contact met ons op.